luminavalaistus

TietosuojaselosteREKISTERÖITYMINEN 

Tilauksen tekeminen Lumina Valaistus Oy:n (myöhemmin Lumina Valaistus) verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Lumina Valaistus kerää tuolloin asiakkaalta tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin rekisteröityä Lumina Valaistuksen asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Lumina Valaistuksen verkkokaupan asiakasrekisteriin.

Asiakas voi myös halutessaan ilmoittamalla saada uutiskirjeitä sähköpostiinsa. Asiakas hyväksyy tuolloin sen, että Lumina Valaistus kerää asiakkaan yhteystiedot uutiskirjerekisteriinsä.

Lumina Valaistus on myös ostanut Bisnode Oy:ltä yritysosoiterekisterin, jonka sisältämiin sähköpostiosoitteisiin se lähettää uutiskirjeitä.

Lumina Valaistuksella on laskutusasiakkaita varten oma rekisteri, jolloin tilausta tehdessään asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Lumina Valaistuksen laskutusasiakasrekisteriin.

REKISTERINPITÄJÄ 

Lumina Valaistus Oy 

Osoite:
Itäinen Kuninkaantie 330 B, 02400 KIRKKONUMMI 

Puhelin: +358 44 243 9474 

Sähköposti: asiakaspalvelu@luminavalaistus.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA 

Lumina Valaistus Oy asiakaspalvelu 

Osoite:
Itäinen Kuninkaantie 330 B, 02400 KIRKKONUMMI 

Puhelin: +358 44 243 9474 

Sähköposti: asiakaspalvelu@luminavalaistus.fi

REKISTERIEN NIMET 

Lumina Valaistus Oy verkkokaupan asiakasrekisteri, Lumina Valaistus Oy uutiskirjerekisteri, Lumina Valaistus yritysosoiterekisteri sekä Lumina Valaistus Oy laskutusasiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden tekemiseen sekä kohdentaa asiakasviestintää rekisteröitynyttä henkilöä kiinnostavaksi.

Uutiskirjerekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Yritysosoiterekisterin tietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen tai muun markkinointitoimenpiteen yhteydessä.

Laskutusasiakasrekisterin tietoja käsitellään tarjouksia, tilausvahvistuksia, lähetteitä sekä laskuja tehtäessä sekä tilauksia lähetettäessä.  

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ 

Verkkokaupan asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kieli, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjerekisteri: sähköpostiosoite, mahdollinen tieto yritysasiakkuudesta.

Yritysosoiterekisteri: yritysnimi, y-tunnus, yhtiömuoto, yhtiön rekisteröitymispäivä, DUNS, HQ, titteli, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postinumero, -osoite ja -toimipaikka, kunta, maakunta, puhelinnumero, kotisivu, TOL-koodi, TOL-selite, LV-luokka, henkilöluokka, kieli, emoyhtiö, emoyhtiön maa sekä osoitelähde.

Laskutusasiakasrekisteri: yrityksen tai henkilön nimi, toimitusosoite, laskutusosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä sähköpostiosoite.

Lumina Valaistus ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Lumina Valaistuksen tietojärjestelmissä. Yritysosoiterekisterin tietolähde Bisnode Oy.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Verkkokaupan asiakasrekisterin, uutiskirjerekisterin tai laskutusasiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Lumina Valaistuksen ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yritysosoiterekisteristä siirrämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneelle Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimivalle yritykselle yritysosoiterekisterissä olevien yrityksien työntekijöiden Bisnode Oy:lle antamat etu- ja sukunimet sekä työsähköpostiosoitteet. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Lumina Valaistuksen asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yritystietorekisteristä poimitut etu- ja sukunimet sekä sähköpostiosoitteet annamme Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimivalle yritykselle, joka on liittynyt Privacy Shield -järjestelmään.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Yhtiö vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yhtiön asiakaspalveluun, minkä lisäksi suoramarkkinoinnin voi myös peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen.

 

Ostoskorisi on tyhjä